SILA KE 1 & BUTIRNYA

sila pertama

Sila pertama berbentuk BINTANG

Sila pertama yang berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan bintang. Layaknya bintang di langit, lambang bintang ini menyimbolkan tuntunan jiwa masayarakat Indonesia serta menjadi cahaya penerang layaknya Tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia.

Ada 7 Butir & Makna dan Arti Sila Ketuhanan yang Maha Esa

  1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
  2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
  3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
  4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
  5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
  6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
  7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.